Doxxing (İfşa)

Doxing veya doxxing, İnternete dair bir kavramdır ; “birisine ait kişisel bilgilerin derlenmesi ve yayınlanması” anlamına gelir.

Bir kişi veya kuruluş hakkındaki özel veya tanımlayıcı bilgileri (özellikle kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri) araştırmak ve kamuya açık olarak yayınlamak şeklindedir.

Bu bilgileri elde etmek için kullanılan yöntemler, herkese açık veritabanlarında ve sosyal medya web sitelerinde (Facebook gibi) arama, bilgisayar korsanlığı ve sosyal mühendislik içerir.

Doxing çeşitli nedenlerle gerçekleştirilebilir ; zarar vermek, taciz, çevrimiçi zorbalık, gasp, risk analizleri, kolluk kuvvetleri veya adalet için destek.

Sidebar