Standart Temel Patentler (SEP)

Standart Temel Patentler (SEP), bir standardı uygulamak için gerekli olan patentli teknolojilerdir. SEP’ler telekomünikasyonda önemli bir rol oynamaktadır çünkü 3G, 4G ve 5G gibi çeşitli nesiller standartlaştırılmıştır ve ilgili standartların uygulanması için SEP’lere ihtiyaç vardır.

Bir standart tanımlanırken, bazı buluşçuların halihazırda patentini almış olduğu bazı teknolojiler veya süreçler mevcut olabilir ve bu patentleri kullanmadan standardı uygulamak mümkün değildir. Bir standardı uygulamak için gerekli olan ve ilgili SSO tarafından kabul edilen bu patentler, Standart Temel Patentler (SEP’ler) olarak bilinir.

Küresel iletişimi benimsemek için iletişim protokollerinin aynı olması ve bağlı mobil ağların ve cihazların aralarında tek biçimli olması gerekir. Bu tekdüzeliği sağlamak için çeşitli nesiller ve ilgili telekomünikasyon teknolojileri için standardizasyon gereklidir.

5G, önceki nesillerine köklü değişiklikler getirdiğinden, 5G için birçok yeni standardın tanımlanması gerekiyor. Bu standartlar, bazı mucitlerin halihazırda patentini almış olduğu çeşitli teknolojileri içermektedir ve bu nedenle, 5G’de SEP’lerin rolü daha önemli hale gelmektedir.

Sidebar