Standartlar

“Standart”, belirli ürünler veya yöntemler tasarlanırken çeşitli üreticiler veya hizmet sağlayıcılar tarafından ortak olarak kullanılan bir dizi teknoloji, protokol veya normdur.

Standartlar, teknolojilerin ve süreçlerin küresel olarak benimsenmesi için gereklidir. Örneğin, Bluetooth ve Wi-Fi gibi çeşitli telekomünikasyon teknolojileri, ilgili kuruluş veya endüstri tarafından ilgili teknolojiler standart olarak ilan edildiğinde, farklı şirketler tarafından üretilen cep telefonlarında benzer şekilde çalışır.

Standartları tanımlayan ve belirleyen gruplar, kuruluşlar veya kuruluşlar, Standart Belirleyen Kuruluşlar (SSO’lar) olarak bilinir. Türkiye’de standartları belirleyen kurum Türk Standartları Enstitüsü’dür (TSE).

Bir standart tanımlanırken, bazı buluşçuların halihazırda patentini almış olduğu bazı teknolojiler veya süreçler mevcut olabilir ve bu patentleri kullanmadan standardı uygulamak mümkün değildir. Bir standardı uygulamak için gerekli olan ve ilgili SSO tarafından kabul edilen bu patentler, Standart Temel Patentler (SEP’ler) olarak bilinir.

Sidebar