Wikinüvis

Wiki-Turk gönüllü editörlerine WikiNüvis diyoruz.

WikiNüvis, VakaNüvis’in bize uyarlanmış halidir. Vakanüvis, arapca “vak’a” ve farsca “nüvis” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bir kelimedir ve TDK sözlüğüne göre, Osmanlı Devletinde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisine verilen addır.

Wiki-Turk de, Bilişim – Telekom alanındaki kavramları, olayları, kişileri, şirket ve ürün/cihazları kayıt altına almayı ve ortak bir hafıza yaratmayı, bir nevi bu alandaki “tarihi yazmayı” hedeflemektedir.

 Wikinüvisler, Wiki-Turk topluluğunun bir parçasıdır. Kayıtlı Wikinüvislerin yanı sıra, anonim olarak katkıda bulunan Wikinüvisler de bulunmaktadır.

Wikinüvis olmak için ilgili formu doldurup, bize gönderiniz.

Sidebar