Verbis (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu[1] çerçevesinde, “Veri Sorumlularının” kayıt olduğu ve ismi “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi”nin kısaltması (VERBİS) olan sistemdir. Ekim 2018’de aktive edilmiştir[2].

Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği yeni bir kavram “Veri Sorumlusu”dur. Veri Sorumluları, bir kuruluş içinde belirlenen kişisel verilerin işleme amaçlarına ve vasıtalarına göre, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludurlar. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilir.

Veri sorumlularının yükümlülüklerinden birisi de Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) kayıt yaptırmaktır.

Verbis’e Kimler, Ne Zaman Kayıt Olacak?

2018 / 88 nolu KVK Kurulu kararı ile Veri Sorumlularının kayıtları tanımlanmıştır [3].

Verbis’e Hangi Bilgiler Veriliyor?

Kanun’un 16. maddesine ve Kurum tarafından çıkartılan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliği’ne göre Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e asgari olarak aşağıdaki bilgileri vererek kaydolmak zorundadır.

 • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki
  açıklamalar
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

VERBİS’e Kayıt İstisnaları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bazı kararlar ile VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü altında olmayan veri sorumlularını da belirlemiştir.

Veri Sorumluları İstisnaları

Linkler

 1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 2. Verbis Sistemi
 3. KVKK 2018/88 Nolu karar

Sidebar