ARPU

İngilizce “Birim Başına Ortalama Gelir (Average Revenue Per User)” kelimelerinin başharflerinden oluşur.

Telekom sektöründe, birim veya kullanıcı başına üretilen gelirin ölçüsüdür. Resmi muhasebe hesapları açısından anlam içermese de, bir şirketin gelir yaratma yeteneğini ve büyümesini analiz etmeye yarar.

ARPU Nasıl hesaplanıyor ?

ARPU’yu doğru bir şekilde hesaplamak için önce standart bir zaman periyodu tanımlanmalıdır. Örneğin çoğu telefon ve iletişim operatörü, ARPU’yu aydan aya hesaplar. Standart dönem boyunca elde edilen toplam gelir daha sonra birim veya kullanıcı sayısına bölünmelidir.

Birim başına ortalama gelir, bir dönem boyunca toplam gelirin ortalama birimlere (veya kullanıcılara) bölünmesine eşittir. Dönem sonu tarihi, payda için ölçü tarihi değildir çünkü birimlerin sayısı dönem içinde dalgalanabilir. Bunun yerine, dönemin başlangıcı ve dönem sonu sayılarının ortalaması tipik olarak alınır.

Bununla birlikte, birimlerin veya kullanıcıların sayısı standart süre boyunca sabit kalmayabilir. Yeni kullanıcılar ortaya çıktıkça veya eski kullanıcılar bir hizmetten yararlanmayı bıraktıkça, günden güne değişebilir. Bu nedenle, o dönem için mümkün olan en doğru ARPU rakamını vermek için belirli bir dönem için birim sayısı tahmin edilmelidir.

Hangi Sektörde Kullanılır?

Bu ölçü, telekomünikasyon sektöründe, kullanıcı başına üretilen gelir miktarını izlemek için kullanılır. Mobil telefon endüstrisinde, ARPU, yalnızca kullanıcı abonelikleri için her ay müşteriye fatura edilen gelir kullanılarak değil, aynı zamanda düzenleyici ara bağlantı sistemi kapsamında ödenebilecek herhangi bir gelen aramadan elde edilen gelir kullanılarak hesaplanır.

Facebook ve Snap gibi sosyal medya şirketleri, abone tabanlı olmasa da, ARPU sayılarını yatırımcılara bildiriyor. Sosyal medya şirketlerinin, genellikle reklamcılık tarafından oluşturulan gelir kaynaklarını izlemelerine olanak tanır.

Sidebar