Açık Kaynak Girişimi (OSI)

Açık Kaynak Girişimi (OSI), 1998 yılında kurulan, ticari dünyada açık kaynak yazılım kullanımına teşvik eden ve kar amacı gütmeyen bir Kaliforniya kamu yararı şirketidir.

Tarihi

OSI, 1998 yılında işbirlikçi gelişim tarihinde eğitim, savunuculuk ve gözetim kuruluşu olarak kuruldu. Yazılım kaynak kodunun paylaşımına ve işbirlikçi gelişimine dayanan geliştirme, esasen yazılım geliştirmenin kendisi kadar bir geçmişe sahiptir. 1990’lı yılların sonunda OSI’ye olan ilgi Linux’un yaygın bir şekilde kullanılmasıyla artmıştır. Netscape tarayıcısının kaynak kodunun yayınlanmasıyla birlikte bu durumdan esinlenen Bruce Perens ve Eric S. Raymond tarafından geliştirilmiştir.

OSI tarafından üstlenilen ilk görevlerden biri Açık Kaynak Tanımı (OSD) hazırlamak ve bunu OSI onaylı lisansların bir listesini oluşturmaya başlamaktı.

Açık Kaynak Tanımı ilk olarak Debian Özgür Yazılım Yönergeleri’nden (DFSG) türetilmiştir. 1997 yılında Debian geliştirici topluluğu tarafından resmi olarak onaylandı 1998 ‘de OSI lansmanında Açık Kaynak Tanımı düzenlendi. 2004 yılında açık kaynak lisanlarında belirgin bir artış yaşandı ve bunun üzerine büyümeyi azaltmak adına bir kampanya başlatıldı.

Bu durum 2006 yılında lisans çoğaltma raporunun yayınlanmasına ve içeriğe göre lisans gruplarına ayrılmasına neden olmuştur. OSI raporu süreci lisans yaygınlaşması sorununa farkındalık getirmiş ve lisans kullanımın azalmasına öncülük etmiştir.

Üssünü genişletmek için sürekli çalışan OSI, 2005 yılında Avrupa, Güney Amerika, Japonya ve Hindistan’dan yönetmenlerin katılımıyla uluslararası bir organizasyon haline geldi. 2011 ve 2012 yıllarında bir iştirak programı başlatarak, bu iştirakçiler tarafından aday gösterilen yöneticileri seçerek ve bireysel üyelik programı başlatarak topluluğa olan bağlarını daha da derinleştirdi.

OSI’nin Hedefleri

Açık kaynak girişimi, açık kaynak yazılımını teşvik için, Açık Kaynak Tanımını (OSD) korur ve geliştirir. OSD Açık kaynak inisiyatifi (OSI) tarafından basılan bir dökümandır. Bu döküman belli bir yazılımın lisansının “açık kaynak” sertifikasyon damgasını alıp alamayacağını belirler.

Açık Kaynak Nasıl Olur?

Açık kaynak sadece kaynak kodunu görebilmek anlamına gelmez. OSI sertifikasına sahip olmak için, yazılımın yazılımı özgürce okuma, yeniden dağıtma, değiştirme ve kullanma hakkını garanti eden bir lisans altında dağıtılması gerekir. Yazılımların dağıtım koşulları aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

  • Ücretsiz Yeniden Dağıtım
  • Kaynak Kodu
  • Türetilmiş Eserler
  • Yazarın Kaynak Kodunun Bütünlüğü
  • Kişilere veya Gruplara Karşı Ayrımcılık Olmaması
  • Çaba Alanlarına Karşı Ayrımcılık Olmaması
  • Lisans Dağıtımı
  • Lisans Bir Ürüne Özgü Olmamalıdır
  • Lisans Diğer Yazılımları Kısıtlamamalıdır
  • Lisans Teknolojiden Bağımsız Olmalıdır

Açık Kaynak Toplulukları

OSI ayrıca, farkındalığı ve tescilli olmayan yazılımların önemini artırmak için Açık Kaynak topluluk oluşturma, eğitim ve kamu savunuculuğuyapıyor. 

OSI Yönetim Kurulu üyeleri açık Kaynak konferans ve etkinliklerine katılarak, açık kaynak geliştiriciler ve kullanıcılarla buluşur. Açık kaynak teknolojilerinin, lisanslarının ve geliştirme modellerinin ekonomik ve stratejik avantajlarını anlatır.

Sidebar