Veri Birimleri

1 KB tanımları

1000 Bayt

Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) kilo öneki 1000; bu nedenle, bir kilobayt 1000 bayttır. Birim sembolü kB’dir.

Bu, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından önerilen tanımdır. Bu tanım ve mega (6 sıfır), giga (9 sıfır) vb. öneklerinin ilgili tanımları, bilgisayar ağlarında, dahili veri yolunda, sabit diskte ve flash ortam aktarım hızlarında ve kapasitelerde en yaygın olarak kullanılır.

İşlemcideki SI öneklerinin CPU saat hızları veya performans ölçütleri gibi diğer kullanımlarıyla da tutarlıdır.

IEC 80000-13 standardı, sekiz bit (1 B = 8 bit) anlamına gelen ‘bayt’ terimini kullanır. Bu nedenle, 1 kB = 8000 bit. Bin kilobayt (1000 kB) bir megabayta (1 MB) eşittir, burada 1 MB bir milyon bayttır.

1024 Bayt

Kilobayt geleneksel olarak hala yaygın bir kullanım olan 1024 bayta atıfta bulunmak için kullanılmıştır. İkili katlar için metrik önek kilo kullanımı kolaylık olarak ortaya çıktı, çünkü 1000 1024’e yaklaşıyor.

Metrik öneklerin ikili yorumu, hala dünyanın kişisel bilgisayarlarının% 90’ında kullanılan Microsoft Windows işletim sistemi tarafından belirgin bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, belleğin ikili adreslenmesi nedeniyle ana bellek ve CPU önbellek boyutları gibi rasgele erişimli bellek kapasiteleri için de kullanılır.

1024 baytlık ikili gösterim tipik olarak büyük K harfi ile KB sembolünü kullanır. B genellikle resmi olmayan kullanımda kullanılmaz. Örneğin, 65.536 bayt önbellek içeren bir işlemcinin “64K” önbellek olduğu söylenebilir. Bu sözleşmede, bin yirmi dört kilobayt (1024 KB) bir megabayta (1 MB) eşittir, burada 1 MB 10242 bayttır.

KısaltmaBirimDeğerBoyut(Byte)
bbit0 veya 1Byte’ın 1/8’i
Bbytes8 bits1 byte
KBkilobytes1,000 bytes1,000 bytes
MBmegabyte1,000² bytes1,000,000 bytes
GBgigabyte1,000³ bytes1,000,000,000 bytes
TBterabyte1,000⁴ bytes1,000,000,000,000 bytes
PBpetabyte1,000⁵ bytes1,000,000,000,000,000 bytes
EBexabyte1,000⁶ bytes1,000,000,000,000,000,000 bytes
ZBzettabyte1,000⁷ bytes1,000,000,000,000,000,000,000 bytes
YByottabyte1,000⁸ bytes1,000,000,000,000,000,000,000,000 bytes
Sidebar