PTT

Ptt, 170 yılı aşan geçmişi ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur. Kurumun ilk adı Posta Telgraf Telefon’du. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM’de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. Merkezi Ankara’dadır ve uluslararası alanda TÜRK POST’u olarak bilinir.

PTT’nin Tarihi

İlk posta teşkilatı 23 Ekim 1840 tarihinde “Nezaret” olarak Tanzimat Fermanıyla yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. İlk postahane ise Postahane-i Amire adını almıştır. 1843 yılında telgrafın icadından 11 yıl sonra Türkiye de telgraf hizmeti başladı. 1855 yılında ise Telgraf Müdürlüğü kuruldu, bunun ardından 1871 yılında Posta Nazırlığı ve Telgraf Müdürlüğü birleşerek “Posta ve Telgraf Nezareti”ne dönüştürülmüştür. 1913 yılında da Posta Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939’da ise Ulaştırma Bakanlığına bağlanarak hizmet vermeye devam etmiştir. 18 Haziran 1994 tarihinde T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılandırılmış olup[1][2], 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarihinde resmi gazetede yürürlüğe girmiş ve kuruluş adı “T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. Son olarak 6 Şubat 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile devlete ait bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiştir.[3]

Amacı ve Misyonu

Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, elektronik ticaret alanlarında işlerinde uzman olan personellerle hizmet veren, uzun yıllık geçmişiyle teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak kaliteli hizmet sunmak amacı güden, tarafsız, paydaşlara fayda sağlamak, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması ve şeffaflık gibi ilkeleri hedefleyen bir kuruluştur.

Hizmet Verdiği Alanlar

Ptt bünyesinde biribirinden farklı bir çok alanda hizmet sunmaktadır. Bunlardan birkaçı şöyle sıralanabilir.

 • Kargo ve Lojistik Hizmetleri
 • PTTcell
 • HGS(Hızlı Geçiş Sistemi)
 • Banka Hizmetleri
 • E-ticaret ve Elektronik Hizmetler
 • Mobil PTT Hizmeti
 • Posta Hizmetleri
 • PTT Pul Müzesi

Linkler

 1. PTT Anonim Şirket Oluyor ama Tepkiler de Büyüyor
 2. Posta Sektörü BTK Tarafından Düzenlenecek
 3. Türk Telekom’un % 6,68’i, Türksat ve PTT’nin Tamamı Varlık Fonuna Devredildi
Sidebar