Internet Soketleri

Bu madde henüz taslaktır ve eksiktir. Daha sonra yeniden inceleyiniz.

Soket, TCP/IP’de, veri iletişimi için gereken iki bilgi olan IP adresi ve port numarasının yan yana yazılmasıyla oluşan iletişim kanalıdır. Örneğin, 192.168.1.1 makinesine 23 numaralı porttan yapılmış olan bir bağlantı 192.168.1.1:23 şeklinde yazılır.

Programlamada bir makineye bağlantı açıldığında buna “soket açma” denir. Bu isim, bir soket açıldığında sistem programcıya IP adresi ve port numarasını verdiği için kullanılır.

Uygulama servisi olan bilgisayarlar başlangıçta soketleri dinlemeye alırlar. Sistemler arasında bir bağlantı kurulduğunda, her bir bağlantı için bir soket oluşturulur. İşletim sistemi gelen IP paketlerini soket adresine göre uygun uygulama veya servise yönlendirir.

Sidebar