Veri Bilimi | Wiki-Turk

Veri Bütünlüğü (Bozulmamışlığı)

Veri Bütünlüğü (İngilizcesi : Data Integrity), verinin tüm yaşam döngüsü boyunca doğruluğu ve tutarlılığının sürdürülmesi ve güvencesidir. Verileri depolayan, işleyen veya alan herhangi bir sistemin tasarımı, uygulanması ve kullanımı için kritik bir unsurdur.

Sidebar