USOM – SOME

Bu madde henüz taslaktır ve eksiktir. Daha sonra yeniden inceleyiniz.

USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibi), dünyada çeşitli ülkelerde CERT[1] olarak kurulan siber güvenlik yapılanmasıdır[2] .

USOM Nasıl Kuruldu

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), 20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” 4. maddesi çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde kurulmuştur.

USOM, ülkemizde siber güvenlik olaylarına müdahalede ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanması için kurulmuştur. İnternet aktörleri, kolluk güçleri, uluslararası kuruluşlar, araştırma merkezleri ve özel sektör arasındaki iletişim ve koordinasyon USOM vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. USOM siber güvenlik olaylarına yönelik alarm, uyarı, duyuru faaliyetleri yapmakta, kritik sektörlere yönelik siber saldırıların önlenmesinde ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamaktadır.

USOM’un Görevleri

  • Siber Suçlarla Mücadele Koordinasyon ve İletişim
  • Siber Olaylara Müdahele Ekipleri (SOME) ile eş zamanlı çalışma
  • Kritik Altyapıların Siber Güvenliğin Sağlanmasında Etkin Destek Sağlama
  • Ulusal ve Uluslararası Siber Olay Paylaşımı
  • Kamu Bilişim Sistemlerinin Güvenliği için Koordinasyon ve Yardım
  • Siber Tehditlere karşı alarm, uyarı ve duyuru yapılması

SOME

SOME (Siber Olaylara Müdahele Ekibi), tepedeki USOM’un altında, firma ve kurumlara özel, siber güvenlik ekipleri kuruldu. Bunlar Kamu firmaların hepsinde oıluşturuldu. Özel firmalarda ise isteğe bağlı olarak –öncelikli olarak bankalarda– kuruldu.

SOME’ler kurumlarına doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alma veya aldırma, bu tür olaylara karşı müdahale edebilecek mekanizmayı ve olay kayıt sistemlerini kurma veya kurdurma ve kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler. Kurumsal SOME’ler, siber olayların önlenmesi veya zararlarının azaltılmasına yönelik olarak, kurumlarının bilişim sistemlerinin kurulması, işletilmesi veya geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda teknik ve idari tedbirler konusunda öneri sunarlar.

Linkler

[1] CERT (Bilgisayar Acil Durum Cevap Ekibi)

[2] USOM.Gov.tr

Sidebar