SAR Değeri

Özel emilim oranı denilen SAR (Specific Absorption Rate), cihazlar tarafından yayılan elektromanyetik enerjinin vücut dokuları tarafından ne kadar emildiğinin kg başına belirlenmiş miktarıdır. Başka bir deyişle, uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarının ölçüm birimidir.

SAR Değerini Kim Belirler?

Bağımsız bir kuruluş olan “Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP)”, yayınlamış olduğu standart ile vücut dokusundaki elektromanyetik radyasyonun emiliminin maksimum yoğunluğunun sınırlarını belirlemiştir.

Mobil cihazlar ve WIFI cihazları için ICNIRP tarafından belirlenen kurallarda belirtilen en yüksek SAR limit değeri açık alanda doku üzerine kilogram başına 2,0 Watt olarak belirlenmiştir.

IEEE tarafından 2010 yılında yayınlanan ölçümlerde, (2) ev ve kamusal alanlarda yapılmış örnek elektromanyetik alan ölçümleri sunulmuştur. Bu ölçümler de göz önüne alındığında, standart bir kablosuz modemin kullanıldığı bir oturma odasında ölçülen ortalama değerler, ICNIRP limitlerinden yaklaşık 30.000 kat daha azdır (Fung et al., 2007). (3)

Cep telefonları için yapılan ölçümlerde ise, tamamen kapalı metal kafes görevi gören bir asansör kabini içerisinde ICNIRP limitlerinin %3,8 oranında üzerine çıkıldığı gözlenmiş, yine metal kafes görevi gören bir otomobil içerisinde ise yaklaşık 20 kat daha az değerlere ulaşılmıştır. (4)

Avrupa ülkelerinde, 2,4 GHz frekans bandında çalışan WIFI Cihazları için belirlenen en yüksek yayınım gücü (PT) 100 mW, yakın bir frekansta (1,9 GHz) çalışan GSM cep telefonları için yayınım gücü ise 1000 mW (bir WIFI cihazının yaklaşık on katı) ile sınırlandırılmıştır.

SAR Değerinin Düzeyi Hala Araştırılıyor

Sonuç olarak, Dünya Sağlık Örgütü, ICNIRP ve WiFi Alliance tarafından onaylanan ve yayınlanan raporlara baktığımızda (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7) WIFI cihazlarının insan sağlığına olan etkisi halen bilim insanlarınca araştırılmakta olan bir konu olmakla birlikte, zarara ilişkin olarak henüz somut veriler bulunmamakta. Buna karşın öngörüler “zarar” olasılığı vermektedir.

Ülkemizde BTK Düzenleme Yapıyor

Ülkemizde bu konuda çalışan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bulunuyor. BTK hem konuyla ilgili düzenlemeler (baz istasyonu kurulumu, ölçümleri vs) yapıyor [8]. Hem de telekomünikasyon cihazlarının ölçümlerini (mesela ülkeye ithal edilen cep telefonlarının) gerçekleştiriyor [9].

Linkler

[1]: Dr. Brian Chan, “Real-life Applications of ICNIRP Guidelines to Various Human EMF Exposure Issues”, Department of Electronic Engineering, City University of Hong Kong, IEEE Yayını, Mayıs 2010

[2]: L. C. Fung, K. H. Chan, W. K. Lam, S. W. Leung, Y. F. Wong, P. W. K. Wu, and C. K. Tang, “Electromagnetic Assessment on HumanSafety of RFID system at Hong Kong International Airport,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 49, no. 4, sayfa 924-928, Nisan 2007.

[3]: K.H. Chan, S. W. Leung, Y. M. Siu, “Specific absorption rate evaluation for people using wireless communication device in vehicle” 2010 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility , sayfa 706-711

[4]: WHO (Dünya Sağlık Örgütü), “Electromagnetic Fields and Public ealth”, Fact Sheet No : 304, Mayıs 2006 –

[5]: Kenneth R. Foster, “Human Exposure to Radiofrequency Energy from Wireless Local Area Networks”, University of Pennsylvania, 2007

[6]: Foster KR, “Radiofrequency Exposure from Wireless LANs utilizing Wi-Fi Technology”, sayfa 280-289, Mart 2007

[7]: Wifi Alliance, “WIFI and Health Frequently Asked Questions”, Temmuz 2007

[8] BTK’nın Hazırladığı Elektromanyetik Alan Şiddeti Konusunu Düzenleyen Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

[9] BTK’nın Ha

BTK Piyasa Gözetim Laboratuarı 4 Dalda Akredite Edildi

Kaynak: https://turk-internet.com/btk-piyasa-gozetim-laboratuari-4-dalda-akredite-edildi/

zırladığı Elektromanyetik Alan Şiddeti Konusunu Düzenleyen Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Bu sayfa, Wikinüvisler tarafından hazırlanmıştır. Sayfada hata ya da yanlışlık varsa, [email protected] adresine bildirebilirsiniz.Ekleme yapmak ya da Wikinüvis olmak için tıklayınız. 

Wiki-Turk, alt sitesidir ve orada yayınlanan haberlerle ilgili olarak –merak eden, bilmeyen okuyucularımız için– kavramlar, olaylar, insanlar, şirketler/kurumlar ve ürünler/hizmetler konusunda (haber dışındaki) teknik bilgiyi sağlar.

Sidebar