NACE Kodları

NACE kodu, işyerinin faaliyet alanını ve bununla bağlantılı olarak işyeri tehlike sınıfı bilgisini veren bir koddur.

“Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması” anlamına gelen NACE, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik olarak oluşturulmuş bir kodlama sistemidir. İsmini “Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne” kelimelerinin baş harflerinden alır.

NACE kodu uygulaması, “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC)” ile bağlantılıdır.

NACE kodu aynı zamanda iş yerlerinin çalıştıkları alanlara göre tehlike sınıflarını belirleyen sistemin oluşturduğu altı haneli bir koddur. Bu sebeple altılı faaliyet kodu olarak da bilinir.

Ticaret Odası’na kaydolurken NACE kodu kullanılır. Doğru NACE kodu belirlendiğinde işyeri tehlike sınıfı da doğru tespit edilebilir. İş sağlığı ve güvenliği kanunu sonrasında oluşan tehlike sınıfları da işyeri NACE kodu ile belirlenir.

Sidebar