Karbon Kredisi

Bir karbon kredisi, onu elinde tutan şirketin belirli bir miktarda karbondioksit veya diğer sera gazları yaymasına izin veren bir izindir. Bir kredi, bir ton karbondioksite eşit bir kütlenin emisyonuna izin verir.

Karbon kredisi, “kap ve ticaret” programının adı verilen programın yarısıdır. Kirleten şirketlere, belirli bir sınıra kadar kirletmeye devam etmelerini sağlayan krediler verilir. Bu sınır periyodik olarak azaltılır. Bu arada şirket, ihtiyaç duymayan başka bir şirkete gereksiz kredi satabilir.

Özel şirketler bu nedenle sera emisyonlarını azaltmak için iki kez teşvik edilmektedir. İlk olarak, sınırı aşarlarsa para cezasına çarptırılırlar. İkincisi, emisyon ödeneklerinin bir kısmını kaydedip tekrar satarak para kazanabilirler.

KARBON KREDİ PİYASASI

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü,  iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımını azaltmayı hedefliyor. Anlaşma, taraf ülkelere, karbon salımı kotası tanıyor.

Karbon salımını azaltmak için Kyoto Protokolü mekanizmalardan biri de “Emisyon Ticareti” mekanizması. Herhangi bir ülke ya da üretici kendi kotasını aşarsa, daha az karbon salımı yapan ülke ya da üreticiden karbon kotası satın alabiliyor.

On iki yıl önce, 2008 yılında, işlem hacmi 126 milyar dolar olan Karbon Piyasası’nın 2020 değerinin yaklaşık 3,1 trilyona ulaşması bekleniyor.

Sidebar