ICANN

“Atanmış İsimler ve Numaralar için İnternet Şirketi” kelimelerinin ingilizcelerinin kısaltılmış olan ICANN, 1998 yılında ABD’de İnternet güvenliğinin korunmasına yardımcı olmak ve herkes tarafından kullanılabilir olmasını sağlamak için kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. İnternet’te bir alan adı kaydettiğinizde, alan adınızı kaydeden kuruluşlar, ICANN’den yetki alırlar.

ICANN İnternet Adreslerinin Benzersiz Olmasını Kontrol Eder

ICANN, internette aradığınız sitenin nerede olduğunu gösteren bir sisteme sahiptir. İnternet’in adreslenmesinde politika geliştirerek ve uygulayarak web’in güvenli kalmasına yardımcı olur. Bu adresler, belirli bir site için arama yaparken adres çubuğuna yazdığınız ad ve numaradır. Bu sitenin adresi benzersiz olmalıdır, böylece bilgisayarlar birbirlerini nerede bulabileceklerini bilirler.

ICANN her alan adı için bir IP adresi tutar. Bu IP adresi Ipv4 için sayısal olarak xxx.xx.xx.xx formatındadır. Bu numaraları aklımızda tutamayacağımız için, bu IP’ler ile alan adları eşleştirilir. Bunu da ICANN’in yönettiği “root server (kök sunucu)” denilen sistemler yapar.

Bir IP adresi, her biri farklı bir cihazla ilişkilendirilen karmaşık bir sayı dizisidir, ancak bir insanın bu uzun sayı listelerini hatırlaması oldukça zor olacaktır. DNS, bu sayıları bir dizi harfe dönüştürmek için devreye girer. IP adresi, bu harf dizisini kesin sayı dizilerine bağlar.

Bu dönüşüm yapıldığında, görünüşte rastgele bir sayı dizisi yerine belirli bir web sitesini adıyla bulabilirsiniz. 

DNS, bu nedenle insanların interneti kullanmasını çok daha kolay hale getirir. Ayrıca, belirli bir etki alanını ve IP adresini değiştirmek kolay olduğu için bir etki alanının belirli bir bilgisayara bağlanmasını da engeller. Bir değişiklik meydana geldiğinde, ultra esnek DNS altyapısı sürekli olarak güncellendiğinden değişikliği tanımak tüm İnternet’i 48 saatten daha kısa sürer.

Üst Alan Adı (TLD)

Bir alan, noktadan önce ve sonra gelenler dahil olmak üzere iki öğeden oluşur. “Com”, “org” veya “net” gibi noktanın sağ tarafına gelen, üst düzey alan adı veya TLD olarak bilinen şeydir . Her bir TLD için, söz konusu TLD ile biten tüm alan adlarından sorumlu bir şirket veya kayıt defteri vardır. Bu kayıt defteri, bu adların ilişkilendirildiği IP adreslerine ek olarak, doğrudan bu adın altındaki etki alanlarının tam listesine erişebilir.

Noktadan önceki bölüm büyük olasılıkla şirketinizin veya kuruluşunuzun adıdır ve kaydettiğiniz alan adıdır. Bu alan adı web siteniz, e-postanız ve daha fazlası için kullanılır.

Bu nedenle DNS, alan adı kayıt işlemi sırasında sağlanan bilgiler aracılığıyla insanların İnternet’te belirli web sitelerini bulmalarını mümkün kılar. E-posta ve diğer birçok çevrimiçi kullanım da bu sisteme dayanmaktadır.

IP adreslerinde ICANN’in rolü nedir?

ICANN ve IP adresleri arasındaki ilişki, insanlar tarafından kullanılan alan adlarına benzer. Aynı adda iki alan adınız olamaz gibi, aynı IP adresleri de olamaz.

ICANN bu sistemi çalıştırmaz, ancak idari bir rol oynar. IP adreslerinin nasıl dağıtılacağını koordine etmeye yardımcı olur, böylece tekrarlama olmaz. ICANN ayrıca IP adresleri için merkezi depo görevi görür. Bu depoda, aralıklar daha sonra ağ sağlayıcılarına dağıtan bölgesel kayıtlara sağlanır.

ICANN’in kök sunucularla ne ilgisi var?

Toplamda on üç kök sunucu vardır, yani daha teknik olarak, kök sunucuların bulunabileceği on üç IP adresi vardır. On üç IP adresinden birine sahip olan bu sunucular, web’in düzinelerce farklı fiziksel alanında bulunabilir. Ancak, bu sunucuların tümü, Internet’in adres defterlerinin ana dizini olarak işlev gören aynı dosyanın bir kopyasını depolar. Her üst düzey alan adında, bu kayıt defterinin adres defterini bulabileceğiniz bir adres bulunur.

Ağdaki bilgisayarlar tarafından bilindikten sonra, üst düzey etki alanının adresi tutulduğu için kök sunuculara çok sık başvurulmaz. Adresin değişmediğinden emin olmak için ara sıra kontrol ederler. Bununla birlikte, kök sunucular hala İnternet’in önemli bir parçasıdır ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olur.

Kök sunucuların operatörleri büyük ölçüde özerk kalabilirler. Bununla birlikte, yine de birbirleriyle çalışmaları ve sistemin ICANN ve değişen İnternet ile güncel kalmasını sağlamalıdırlar.

ICANN’in birincil amacı nedir?

ICANN’in ana rolü, internetin tüm dünyada sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Bu daha çok “evrensel çözümlenebilirlik” olarak bilinir. Bu terim, dünyanın neresinde olursanız olun ağa eriştiğinizde aynı sonuçları aldığınız anlamına gelir. Bu, konumunuza bağlı olarak farklı çalışan bir deneyim yerine bize bir İnternet verir.

ICANN nasıl yapılandırılmıştır?

Bir bütün olarak ICANN, aslında her biri İnternet’in farklı bir bölümünü temsil eden birkaç farklı gruptan oluşur. Her grup ICANN tarafından verilen nihai kararlara katkıda bulunur. ICANN’nin bu destekleyici kuruluşları IP adreslerini, alan adlarını ve ülke kodu üst düzey alanlarını temsil eder .

ICANN tavsiyesi sunan dört danışma komitesi ekibi de bulunmaktadır. Bu danışma komitesi grupları, hükümet organlarını ve uluslararası anlaşma organizasyonlarını, kök sunucu operatörlerini, İnternet gizliliğini ve güvenliğini ve genel topluluğu (ortalama İnternet kullanıcısına atıfta bulunarak) temsil eder.

Son olarak, İnternet teknolojileri için temel protokoller sağlamak amacıyla kuruluşlarla birlikte çalışan teknik bir irtibat grubu vardır.  

Tüm ICANN nihai kararları Yönetim Kurulu tarafından alınır. Kurulun 15’i oy hakkı olan 21 üye, geri kalanları oy kullanmayan irtibat üyesidir. Oy kullanan üyelerden sekizi bağımsız bir aday gösterme komitesi tarafından seçilirken, geri kalan üyeler destekleyici kuruluşlar tarafından aday gösterilmektedir.

ICANN’in ayrıca ICANN personelini ve çalışmalarını yönlendiren bir Başkan ve CEO vardır. Bu personel dünyanın her yerinde farklı ülkelerde bulunmaktadır ve çabalarını destekleyici organizasyonlar ve danışma komiteleri ile koordine etmektedir.

ICANN karar verme süreci nedir?

ICANN’in yapacak çok önemli bir işi olduğundan, İnternet’te nasıl değişiklik yaptıklarını merak ediyor olabilirsiniz.

Destekleyen kuruluşlar mevcut ağda değişiklik yapılmasını önerir veya kendilerinin veya bir danışma komitesinin tanımladığı endişeleri gündeme getirir. Bu değişiklikler tartışılır ve nihayetinde halkın gözden geçirmesi için bir rapor oluşturulur ve yayınlanır. Önerilen değişiklikler ICANN sistemi içindeki başka bir grubu etkilediğinde, bu gruba önerilen değişiklikleri gözden geçirme ve konu hakkında görüş sunma fırsatı verilir. Bu grubun görüşleri daha sonra kamuoyuna da açıklanır.

Bu incelemelerin her biri, geri bildirime dayalı bir öneri listesi de dahil olmak üzere ICANN Yönetim Kurulu nezdinde hazırlanan tek bir rapora konur. Daha sonra Kurul listeyi gözden geçirir ve değişiklikleri onaylar veya reddeder. Kurul tüm değişiklikleri onaylayabilir, bazılarını onaylayabilir ve başkalarını reddedebilir, hatta belki de tüm teklifi reddedebilir. Genellikle, konu onaylanmadan önce nelerin değiştirilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama ile ilgili destekleyici kuruluşlardan birine geri gönderilir.

Süreç, katılan her grup ve Yönetim Kurulu, rapor üzerinde uzlaşma veya nihai karar alınana kadar tekrar eder.

ICANN’i kim sorumlu tutuyor?

ICANN için hem iç hem de dış sorumluluklar vardır.

Dış sorumluluklar söz konusu olduğunda, bir kuruluş olarak ICANN, Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabidir. Bu nedenle ICANN, ABD yasalarına uymak zorundadır ve ABD yargı sistemi tarafından mahkemeye çıkarılabilir. Kâr amacı gütmeyen bir kamu kuruluşu olarak ICANN ve yöneticileri de şirketler hukuku kapsamındaki görevlerini yerine getirmekten yasal olarak sorumlu tutulmaktadır.

ICANN ayrıca tüzükleri, küresel Kurul varlığı, bağımsız bir adaylık danışma komitesi (bazı Kurul üyelerini seçer), Kurul tarafından her yıl seçilen kıdemli personel ve Kurul yeniden değerlendirme komitesi dahil olmak üzere ihtilaf çözüm prosedürleri, bağımsız inceleme paneli ve bir kamu denetçisi.

İnterneti açık tutma

ICANN, interneti herkes için açık tutma çabalarında birincil role sahiptir. Bunu, çok paydaşlı kontrol modeli aracılığıyla yapar, ancak bazıları, tek bir işin, hükümetin veya bireyin İnternet’in kontrolünde olmaması gerektiğinden korkan ICANN ile ilgili bağımsız bir organ olarak endişeleri dile getirmiştir.

Bir kez daha ICANN’in rolünün çevrimiçi görünen içeriği düzenlememek olmadığı belirtilmelidir, ancak DNS uluslararası hükümetler tarafından kontrol edildiğinde ortaya çıkabilecek içerikle ilgili endişeler vardır. Alan adı düzeyinde yayından kaldırmalar, ifade özgürlüğü ve / veya basın özgürlüğü ihlali olarak görülebileceğinden ICANN’in tartışmalı içeriği ve diğer konuları nasıl ele aldığı konusunda ek endişeler bulunmaktadır.

ICANN’in dahil ettiği süreçler, İnternet’in tüm dünyadaki tüm kullanıcılara tek bir ağda açık kalmasını sağlamak için kullanılır.

ICANN web sitenizi çevrimiçi tutmanıza yardımcı olur

Gördüğünüz gibi, ICANN interneti bildiğimiz gibi sürdürmede önemli bir rol oynar ve yarının interneti şekillendirmeye ve geliştirmeye devam eder. Ne zaman bir alanı kaydetmeye , ICANN ücreti küçük bir parça alır ve yardım için alan adı web güvenliği korumak denetlemektedir.

Sidebar