İnternet (Ağ – Şebeke) Hızları

Ağ (şebeke) bağlantısının veri hızı normal olarak saniyedeki bit sayısı (bps) cinsinden ölçülür. Bu birimdir. Ağ (şebeke) hızları arttıkça önüne bin birim için “kilo”, milyon için “mega” veya milyar için “giga” eklenir ve Kbps, Mbps, Gbps denilir. Şimdi bunları açalım

Birimlerin Açılımı

  • Saniyede bir kilobit (Kbps) saniyede 1000 bite (bps) eşittir. Bu bazen kbps, Kb / sn veya Kb / s olarak yazılır, ancak hepsi aynı anlam taşır.
  • Saniyede bir megabit (Mbps), 1000 Kbps veya bir milyon bps’e eşittir. Ayrıca Mbps, Mb / sn ve Mb / s olarak ifade edilir.
  • Bir saniyede bir gigabit (Gbps), 1000 Mbps, bir milyon Kbps veya bir milyar bps’ye eşittir. Ayrıca Gbps, Gb / sn ve Gb / s olarak kısaltılır.

Bitler ve Bayt Arasındaki Karışıklıktan Kaçınma

Tarihsel nedenlerden dolayı, disk sürücüleri ve bazı diğer (ağ dışı bilgisayar donanımı) veri oranları bazen saniyede bayt cinsinden gösterilir (saniyede bit sayısı yerine bp büyük harfi olan Bps’dir (bps küçük harfli ‘b’ ile).

  • Bir KBps saniyede bir kilobayta eşittir
  • Bir MBps saniyede bir megabayta eşittir
  • Bir GBps saniyede bir gigabayta eşittir

Bir bayt sekiz bite eşit olduğu için, bu derecelendirmeleri karşılık gelen küçük ‘b’ biçimine dönüştürmek basitçe 8 ile çarpılarak yapılabilir:

  • Bir KBps, 8 Kb / sn’ye eşittir
  • Bir MB / sn 8 Mb / sn’ye eşittir
  • Bir GBps 8 Gbps’ye eşittir

Bitler ve baytlar arasındaki karışıklığı önlemek için, ağ uzmanları her zaman ağ bağlantısı hızlarını bps (küçük harfli b) olarak değerlendirir.

Veri Hızı Dönüşümleri Nasıl Yapılır?

Her baytta 8 bit olduğunu ve kilo, Mega ve Giga’nın bin, milyon ve milyar anlamına geldiğini bildiğinizde bu birimler arasında dönüştürmek gerçekten kolaydır.

Hesaplamaları elle yapabilir veya herhangi bir sayıda çevrimiçi hesap makinesini kullanabilirsiniz.

Örneğin, bu kurallarla Kbps’yi Mbps’ye dönüştürebilirsiniz. 15.000 Kbps = 15 Mbps çünkü her 1 megabitte 1.000 kilobite var.

Sidebar