Arap Baharı

17 Aralık 2010 Tunus’ta bir gencin kendini yakmasının ardından başlayan bir süreçtir. Sosyal medyanın etken olduğu ve Arap coğrafyasını etkileyen “özgürlük” temalı bir eylem dönemi haline geldi. Ancak sonuçlarına bakıldığında, özgürlük adına bir kazanım olmadığı, tam tersine bölgede kaos meydana geldiği görüldü.

Muhammed Buazizi’nin Kendini Yakması

Mühendislik mezunu olan Muhammed Buazizi işsizlik sebebiyle okuduğu mesleği icra edemediği için, seyyar satıcılık yapıp sebze ve meyve satmaya başladı. 17 Aralık 2010 günü satış yaptığı esnada Buazizi’nin yanına bir zabıta memuru geldi ve ona ruhsatsız iş yapamayacağını söyledi.

Aralarında tartışma başladı ve zabıta memuru Buazzi’ye hakaret ettikten sonra tokat attı. Bu olayı sindiremeyen Buazizi, protesto için valiliğin önünde kendini yaktı.

Halk yaşanan bu olayla birlikte adeta çılgına döndü ve sokaklara döküldü. 18 Aralık’ta Tunus’ta büyük bir protesto başladı ve bu protesto her şeyi değiştirdi. Tunus’un diktatörü durumundaki Zeynel Abidin Ben Ali ülkeyi terketmek zorunda kaldı.

Tunus diğer “Arap Baharı” yaşayan ülkelere nazaran istikrarını tekrar tesis edebilen yegane ülke oldu.

Diğer Ülkeler

Buazizi’nin giriştiği eylemle beraber Arap dünyası bir anda değişti ve protesto gösterileri başladı. Mısır, Suriye, Libya, Bahreyn, Ürdün ve Yemen, Arap Baharından etkilenen ülkeler arasındadır.

Bilindiği üzere Arap halkı çok büyük petrol rafinelerini elinde barındırdığı için zenginlik içinde yaşamaktır. Peki ya sizce bütün Arap milletleri zengin mi? Tabi ki hayır, bir kısmı yani büyük ticaret aileleri veya soylu aileler zenginlik içinde yaşarken diğer kesim açlıkla karşı karşıyadır. Çoğunun giyecek kıyafeti bile yokken zengin Araplar en lüks şekilde hayatlarına devam etmektedirler. Arap baharı olayının sebepleri arasında; siyasi yozlaşma, ifade kısıtlaması, gıda enflasyonu, usulsüzlükler, gelir dağılımındaki adaletsizlik, diktatörlük ve kötü yaşam koşulları vardır. Birçok kişinin hayatını kaybettiği bu özgürlük savaşını kimin kazandığı hala belli değil.

Sidebar